fredag 1 maj 2009

MSS cup även för EXPRESSER !!! 16 maj
Om vi får ihop 4 eller fler expresser så har vi en egen klass och får tävla med egen start oxå.
Se nu till att damma av båten och segel så kör vi första racet då.

Alla expresser i södra eller hela sundet är välkomna.
Martin Fridh , Torgil Falk, Carl Henrik med flera , se till att anmäla er nu ;) !!

Inbjudan för MSS Cup
Tävling: Bansegling för H-båtar, J24, C55, Melges 24 samt entyp medfler än fem startandeDatum: Lördagen den 16 majArrangör: Malmö Segel Sällskap

1. Regler1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de ärdefinierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix S.


2. Villkor för att delta2.1 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb somär ansluten till sin nationella myndighet.2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla.Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sakellerpersonskador som någon råkat ut för i samband med eller före, undereller efter tävlingen.


3. Anmälan3.1 Anmälan ska göras senast onsdagen den 13 maj till MSS.Fax. 040-163682 eller e-post: mss@mss.m.se3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om båttyp, segelnummer, rorsmansnamn, klubb, mobilnummer och e-post och gärna gastarnas namn.3.3 Anmälningsavgiften är 200 kr och betalas genom pg; 3 97 90-1.


4. Registrering4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast den 16 maj kl10:00.


5. Seglingsföreskrifter5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.


6. Tidsprogram6.1 Registrering kl 09:00-10:00Skepparmöte kl 10:00Tid för första varningssignal kl 11:00......PrisutdelningSnarast efter seglingarna

7. Tre kappseglingar är planerade.


8. Kappseglingsområde

8.1 Kappseglingarna genomförs utanför Limhamns hamn.


9. Banan

9.1 Banan är en kryss-läns-bana.


11. Poängberäkning

11.1 Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller med den avvikelsen att vidtre eller färre kappseglingar räknas samtliga.


12. Priser

12.1 Ett pris till var femte startande.

1 kommentar:

www.swe39.com sa...

Kom igen nu det måste ju vara fler expresseglare i sundet som läser detta som vill kappsegla.
Skriv gärna en kommentar om ni anmäler er till MSS Cup.